Uspješna montaža STEINBAUER modula.

Traktor ima sada +25% više snage sa 79KW na 99KW. Mjerenje snage motora sa i bez STEINBAUER modula možete pogledati ovdje >>>>